Forums


 • Информация за мода D2Legends

  * Exp-то е увеличено 1-90 *10 пъти и 91-99 *5 пъти

  * Drop-а и Drop Rate-то ни е увеличен много

  * Rune Drop-а и Rate-то на Руните са увеличени и падат от Haphasto/Izual

  * Act 5 Има постоянен убер който може да пусне само Новия чарм Аних и всички видове предмети на трудност Hell!

  * Cow портал се отваря само с кинга за портали и е премахнат Cow King-а

  * Руните се събират и разделят в куба както следва
  - Zod Rune = 2x Cham >>>> Eld Rune = 2x El Rune
  - 2x El Rune = 1x Eld Rune >>>> 2x Cham Rune = Zod Rune

  * Много Perfix/Suffix опци са премахнати за да намирате по-добри чарми/сини/златни предмети

  * Помощниците от трудност Hell използват както следва:
  - Act 1 - Fanaticism Aura lv15
  - Act 2 - Combat - Conviction Aura lv6
  - Act 2 - Defensive - Salvation Aura Lv9
  - Act 2 - Offensive - Fanaticism Aura lv12
  - Act 5 - Fanaticism Aura lv9 бият с Concentrate Скил

  * Blood Raven
  - Трудност Normal - Black Sigon сет за начинаещи (дава Medition Aura 1 To Teleport)
  - Трудност Hell - Пуска всички видове сетове

  * Grisword
  - Трудност Normal (2 боса) - Necro Wand/Head & Sors Orbs за малък левел
  - Трудност Nightmare (3 боса) - Perfect Gems
  - Трудност Hell (4 боса) - Основию

  * The Smith на трудност Hell пуска 3те вида ключове с който директно се отваря Uber Tristram от 1 Key Set!

  * Nihaltak на трудност Hell са 2 който може да се бият за итеми/чарми/джевели

  * Всеки герой започва с 1 Token of Absolution (за ресет) може да си правите и триете 1ви левел герой за да си ресвате main героя!

  * Нови рецепти за кубето
  - Hel Rune Normal/Superior предмети = рандом сокети
  - Hel Rune Magic/Set/Rare/Unique предмети = 1 сокет
  - 4х Zod Rune предмет в куба го прави Indestructible
  - Ber Rune Grand Charm = 25% шанс за 1 To All Skill чарм 4 Affix-a
  - Zod Rune Grand Charm = 100% шанс за 1 To All Skill чарм 4 Affix-a
  - Sur Rune Small Charm = Small Charm 4 Affix все едно е златен тоест може да дава до 4 опци!
  - Предмет в куба само ако го превъртите ще ви даде същия предмет бял ползва се за въртене на основи внимавайте може да се завърти дори уникален/сет/златен предмет и да стане бял! Въртете само бяли предмети за основи! Може да върите по този начин сини чарми и амулети!
  - Предмет златен 1x Perfect = Съща предмет с нови опци!

  * Нови Итеми

  Unique Mirrored Boots
  Name: New Meta
  Level Req: 87/ Drop lv - 94
  1 To All Skills
  30% Faster Run/Walk
  10% Faster Cast Rate
  100-150% Enhanced Deffence (Varies)
  30-50 To Life (Varies)
  30-50 To Mana (Varies)
  10 To Light Radius
  -50% Requirements

  Unique Grand Matron Bow
  Name: Blood Elf
  Level Req: 75 / Drop lv - 80
  30% Faster Run/Walk
  2-4 To Bow And Crossbow Skills (Varies)
  60% Increased Attack Speed
  250-400 Enhanced Damage (Varies)
  1.5 Maximum Damage Based On Character Level
  50-100% Bonus To Attack Raiting (Varies)
  6-12 Mana Stolen Per Hit (Varies)
  30-40 To All Resistances (Varies)
  2-4 Sockets (Varies)

  Vortex Orb:
  Name: Luxury
  Level Req: 80 / Drop lv - 94
  Level 1 Salvation Aura When Equipped
  1-3 To Sorceress Skills (Varies)
  40% Faster Cast Rate
  30% Faster Hit Recovery
  30-50 To Life (Varies)
  Replenish Life *10-15 (Varies)
  50-80 To Mana (Varies)
  10 Life ater each Kill
  5 To Light Radius
  2 Sockets

  Unique Berserker Axe
  Name: Last Hope
  Level Req: 83 / Drop lv - 94
  30-40 Increased Attack Speed (Varies)
  300-400 Enhanced Damage (Varies)
  30-45 Maximum Damage (Varies)
  12 Life Stolen Per Hit
  20-30% Open Wounds (Varies)
  Freezing Target 3
  50% Bonus To Attack Rating
  1-3 Sockets (Varies)
  Etheriel

  Unique Matriarchal Javelins
  Name: Metamorph
  Level Req: 87 / Drop lv - 94
  2 To Amazon Skill Levels
  1-3 To Javelin And Spear Skills (Varies)
  20% Faster Run Wallk
  30% Increased Attack Speed
  15-30% Faster Hit Recovery (Varies)
  150-200 Enhanced Damage (Varies)
  10-20 To All Attributes (Varies)
  Increased Stack Size
  Replenishes Quantity
  Etheriel

  Unique Ring
  Name: Vicious
  Level Req: 90 / Drop lv - 95
  2 To All Skills
  10-20 To All Stats (Varies)
  50-100 Life (Varies)
  50-100 Mana (Varies)
  15 To All Resistances

  Unique Suwayyah
  Name: Fairy Fire
  Level Req: 87/ Drop lv - 95
  2 To Assassin Skill Level
  20% Increased Attack Speed
  300-400% Enhanced Damage (Varies)
  150-200 To Attack Raiting (Varies)
  2-3 To Lightning Sentry (Varies)
  2-3 To Venom (Varies)
  2-3 To Mind Blast (Varies)
  1-2 Socket (Varies)

  Unique Archon Plate
  Name:Brightness
  Level Req: 89 / Level Drop 94
  1-2 To All Skills (Varies)
  30% Faster Cast Rate
  20% Faster Hit Recovery
  100% Enhanced Defence
  20 To All Attributes
  5% Increase Maximum Life
  10% Increase Maximum Mana
  30% Cold Resist
  60% Lightning Resist
  30% Fire Resist
  30% Poison Resist
  1-2 Sockets (Varies)

  Unique Coronet
  Name:Sophisticated
  Level Req: 74/ Drop lv - 95
  2 To Random Character Level
  20% Faster Cast Rate
  30% Faster Run Wallk
  20-30 Strenght (Varies)
  20-30 Dextirity (Varies)
  1.5 Mana Based On Character Level
  1.5 Life Based On Character Level
  20 To All Resistances
  1-2 Sockets (Varies)

  Unique Amulet
  Level Req: 90/ Drop lv - 95
  Name:Fabulous
  1-2 To All Skills
  1 To Random Character Level
  20% Faster Cast Rate
  20-30 To Strenght
  10-20 To Dextirity
  40 To Life
  60 To Mana

  Unique Bramble Mitts
  Level Req: 88/ Drop lv - 94
  Name: Treasure
  2 To Amazon
  Knockback
  20% Ias
  10-15 Str
  15 Dex
  10-15 All Res

  * Нови Рунически думи

  Name: Miracle
  Sur Jah Eth (3 Socket Helms)
  1-2 To All Skills (Varies)
  20% Faster Cast Rate
  20-30 To Strenght (Varies)
  150-200 Deffence (Varies)
  1 To Life Based On Character Level
  1 To Mana Based On Character Level
  20-30 To All Resistances (Varies)

  Name: Loud
  Jah Thul Ort Cham (4 Socket Paladin Shield)
  1-2 To All Skills (Varies)
  2 To Paladin Skill Levels
  30% Faster Cast Rate
  20-30% Incrase Chance of Blocking (Varies)
  20-30% Faster Hit Recovery (Varies)
  200-300 Enhanced Deffence (Varies)

  Name: Walking Dead
  Cham Sur (2 socket Necro Head)
  2-3 To All Skills (Varies)
  30% Faster Cast Rate (Varies)
  100-150% Enhanced Defense (Varies)
  20-30% All Resist (Varies)
  20% Faster Hit Recovery
  30% Faster Block Rate

  Name: Wings of Hope
  Jah Cham Ber (3 socket druid helm)
  2-3 To All Skills (Varies)
  30% Faster Cast Rate
  100-150% Enhanced Defense (Varies)
  30% Faster Hit Recovery
  20%-30% All Resist (Varies)
  Replenish Life *13

  Name: Mystery
  Um Um (2 socket helm)
  30% Increase Attack Speed
  100-200% Enhanced Damage (Varies)
  3-6% Life Stolen Per Hit (Varies)
  3-6% Mana Stolen Per Hit (Varies)

  Name: Victory
  Sur Jah ( 2 socket wand/orb/scepters)
  1-3 To All Skills (Varies)
  40% Faster Cast Rate
  50 To Life
  50 To Mana
  30% Regenerate Mana
  30-40 All Resistances (Varies)

  Name: Purified
  Jah Lum Sur Zod Io (5 Socket Maces)
  1 Lvl Salvation Aura When Equipped
  1-3 To All Skills (Varies)
  50% Faster Cast Rate
  10-30 To Vitality (Varies)
  10-30 To Energy (Varies)
  20% Regenerate Mana


  Name:Divine
  Ber Um Zod Jah (4 Socket Armors)
  25% Faster Cast Rate
  30% Faster Run Wallk
  250-300 Enhanced Damage (Varies)
  250-300 Enhanced Defence (Varies)
  1 To Teleport
  50 To Mana
  7% Damage Reduced


  Name:Furious
  Cham Jah Um (3 Socket Helms)
  30% Faster Run Wallk
  30-40% Increased Attack Speed (Varies)
  200-250% Enhanced Damage (Varies)
  200 Defence
  20% Deadly Strike

  Name: Punishment
  Ber Zod Ber Cham ( 4 Socket Shields)
  35% Increased Chance To Block
  350-400% Enhanced Damage
  150-200% Enhanced Defense
  20-30% Faster Hit Recovery
  14% Damage Reduce (30% 2x Ber)
  1 Vitality Per Character Level

  Name: Loyalty
  Jah Um Jah Ber ( 4 Socket Shields)
  1-2 To All Skills
  35% Increased Chance To Block
  1 Vit per level
  25-35 All Resist
  150-200% Enhanced Defense
  22% Damage Reduce (30% 1x Ber)

  Name: Chance
  Ist Ist Ist Ist (4 Socket Weapon/Shield/Armor)
  1 To All Skills
  20% Faster Cast Rate
  20% Faster Hit Recovery
  15-25 To All Resistances
  50-100 Defense
  2.5% Magic Find Per Character Level
  -50% Requirements

  *********************************************

  Това са всички модефикаци за момента ако има нещо ново ще го добавим в тази тема.

  Желаем Ви приятна игра в нашия сървър!
   

Moderator(s):